Deelsessies

A.      Onderwijs-zorglijnen DEZE DEELSESSIE IS VOLGEBOEKT
Integrale samenwerking tussen jeugdzorg en onderwijs; hoe kan die samenwerking het beste gestalte krijgen? Wat heeft het onderwijs nodig? Welk aanbod heeft de jeugdzorg voor het onderwijs en welke samenwerkingsvormen werken al in de praktijk?
Annette van der Poel, projectleider onderwijs-zorglijnen, Altra en gz-psycholoog.
 
B.      Bascule extern: onderwijs en behandeling aan jongeren onder één dak DEZE DEELSESSIE IS VOLGEBOEKT
Bascule extern is een havo/vwo-school voor leerlingen met een psychiatrische stoornis, veelal in het autistisch spectrum. Speciaal onderwijs en kinder- en jeugdpsychiatrie geven samen, onder één dak, onderwijs en behandeling aan deze jongeren. Hoe verloopt die samenwerking en welke kansen biedt dat aan de leerlingen?
Joost van Caam, adjunct-directeur, Altra College.
 
C.    Aan de slag met handelingsgerichte diagnostiek DEZE DEELSESSIE IS VOLGEBOEKT
In deze deelsessie gaan we dieper in op de toepassing van HGD in jeugdzorg en onderwijs. Deelnemers experimenteren met verschillende aspecten van HGD. Casusmateriaal is afkomstig van Altra Jeugdzorg en Onderwijs.
Nina Draaisma, gedragswetenschapper in de jeugdzorg, Altra Amsterdam.
 
D.      Residentiële zorg-onderwijs: wat werkt?
Hans Du Prie, bestuurder Horizongroep, Instituut voor Jeugdzorg en Onderwijs.
 
E.       Rebound in het VO DEZE DEELSESSIE IS VOLGEBOEKT
dr. Daan Wienke, projectcoördinatie Kwaliteitsteams Sociale Veiligheid, Afdeling Onderwijs en Jeugdzorg, NJi.
Corian Messing, projectleider van het landelijk ondersteuningsprogramma reboundvoorzieningen.

F.      Transferium: geen eindhalte maar overstaphalte DEZE DEELSESSIE IS VOLGEBOEKT
Schooluitvallers, thuiszitters, jongeren die uit detentie komen, leerlingen die niet meer te handhaven zijn. Transferium is er voor hen. Een coproductie van voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en jeugdzorg zorgt ervoor dat deze jongeren weer onderwijs krijgen en dat er gewerkt wordt aan achterliggende problemen. Hoe help je jongeren om de kans op een succesvolle (school)loopbaan zo groot mogelijk te maken?
Martijn Kemna, zorgcoördinator Altra College
Jenny Looman, projectleider SWV: OSL, STOPs, Transferia

G.      School en omgeving in de grote stad
Prof.dr. Ton Notten, lector Opgroeien in de Stad, Hogeschool Rotterdam.

 
H.      Scholen en eigen kracht
Rob van Pagée, Raad van Bestuur, Eigen Kracht Centrale.
 
I.      Preventie van depressie en bevordering van weerbaarheid van middelbare scholieren
Internaliserende problematiek zoals depressieve symptomen en angst komen veel voor onder adolescenten. Wanneer deze problemen verminderd of ontwikkeling ervan voorkomen kan worden biedt dit een enorme winst voor de maatschappij in termen van welbevinden en monetaire kosten. Met als doel hier vervolgens plenair over te discussiëren zal ik in deze deelsessie ingaan op universele preventie van internaliserende problematiek: wat zijn de voor- en nadelen van universele preventie binnen scholen, wat maakt universele preventieprogramma’s effectief, en wat is de huidige stand van zaken in Nederland op het gebied van universele preventie binnen middelbare scholen?
Dr. R.M.P. van Zundert, universitair docent, Behavioural Science Institute, Radboud Universiteit Nijmegen.