Programma

09.00 uur Ontvangst en registratie
 
10.00 uur Filmfragment
 
10.05 uur Onderwijs-zorglijnen voor samenwerking en samenhang onderwijs en jeugdzorg
Het kabinet werkt aan ingrijpende veranderingen in het jeugd- en onderwijsveld. Veranderingen die direct van invloed zijn op de manier van werken in de praktijk van jeugdzorg en onderwijs. De veranderingen gaan gepaard met  bezuinigingen, maar bieden ook kansen om de samenhang en samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg te versterken. Voor Altra reden om onderwijs-zorglijnen te ontwikkelen.
Ella Kalsbeek, Voorzitter Raad van Bestuur van Altra.
 
10.35 uur Filmfragmenten
 
10.50 uur Handelingsgerichte diagnostiek in jeugdzorg en onderwijs: werken vanuit een gemeenschappelijk kader
Deze lezing gaat in op de uitgangspunten van handelingsgerichte diagnostiek (HGD) als kader voor de samenwerking tussen jeugdzorg en onderwijs. We laten zien hoe dit model de onderlinge afstemming bevordert. Eén en ander wordt geïllustreerd met succesvolle  praktijkvoorbeelden.
Noëlle Pameijer, GZ-, kinder- en schoolpsycholoog bij Samenwerkingsverband Annie M.G. Schmidt en bij Kwaliteit in Nascholing, Hilversum.
Nina Draaisma, gedragswetenschapper in de jeugdzorg, Altra Amsterdam.
11.15 uur Koffie- en theepauze
 
11.45 uur 1e ronde deelsessies
 
13.00 uur Lunch en bezoek informatiemarkt
 
14.00 uur Passend onderwijs en de link met jeugdzorg
Maatwerk leveren voor elk kind dat naar school gaat. Dat is de kern van passend onderwijs.
Wat zijn de laatste ontwikkelingen rond passend onderwijs en hoe verhouden deze zich tot de ontwikkelingen in de sector van de jeugdzorg? Hoe gaan samenwerkingsverbanden en scholen om met leerlingen met gedragsproblemen en hoe kan de samenwerking met jeugdzorg er daarbij uitzien?
Drs. Kees Kuijs, onderwijsadviseur, Doctus Onderwijsadvies
 
14.30 uur Jeugdzorg naar gemeenten, uitdagingen en valkuilen
Erik Gerritsen, Bestuursvoorzitter Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam
 
15.00 uur Theepauze
 
15.30 uur 2e ronde deelsessies
 
16.45 uur Afsluitende borrel