Voorwaarden

Organisatie
Het congres Onderwijs en jeugdzorg: samen, sterker, slimmer wordt georganiseerd in samenwerking met Altra Jeugd & Opvoedhulp en Speciaal Onderwijs. De organisatorische verantwoordelijkheid is in handen van congresbureau Logacom te Amsterdam.
 
Datum en plaats
Het congres vindt plaats op dinsdag 25 oktober 2011 in congrescentrum de Meervaart te Amsterdam, Meer en Vaart 300, 1068 LE Amsterdam, www.meervaart.nl.

Inschrijvingsvoorwaarden
Deelname aan dit congres bedraagt € 295,- excl. BTW en is inclusief lunch, consumpties en congresmateriaal. U kunt zich inschrijven via het online aanmeldingsformulier of de aanmeldingsbon in de congresfolder. Na ontvangst van uw aanmelding krijgt u een factuur voor de betaling van deelnamekosten.
 
Algemene Voorwaarden
Bij aanmelding zijn de Algemene Voorwaarden van Logacom van kracht. Kijk hiervoor op: www.logacom.nl.
Kortingsregeling
Bij meerdere aanmeldingen uit dezelfde instelling/organisatie krijgt de tweede persoon 5% korting en de derde en alle volgende personen 10%. Studenten hebben recht op 20% korting, mits er bij de aanmelding een leesbare kopie van de studentenkaart wordt gevoegd. SoziO-abonnees ontvangen 10% korting op hun deelname. Tenslotte ontvangen deelnemers van hogescholen die maatschappelijk aandeelhouder zijn van het vakblad SoziO 5% korting op hun deelname. Slechts één korting per deelnemer mogelijk, kortingen kunnen niet met elkaar worden gecombineerd.
 
Annuleringsregeling
Bij annulering tot twee weken voor aanvang van het congres ontvangt u 75% restitutie, tot één week voor aanvang 50% restitutie, later volgt geen restitutie. Bij verhindering heeft een deelnemer het recht zich zonder kosten te laten vervangen, mits tevoren aan de organisatie gemeld.
 
Accreditatie
Deelname aan dit congres levert 1 registerpunt op voor de vrije ruimte -in het kader van de beroepsregistratie in het BAMw- van maatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers en sociaal agogen.
 
Contactpersoon
Kirsten Posthuma, Logacom, k.posthuma@logacom.nl
 
Nadere informatie

Logacom BV, www.logacom.nl, 020-3203364